} ?> Atelier Pierre Vilar | Llibres
Atelier Pierre Vilar
A destacar:
Exposició centenariAmb el suport de la Generalitat de Catalunya

Llibres sobre Pierre Vilar

Pierre Vilar. Història total, història en construcció Aron Cohen, Rosa Congost i Pablo F.Luna (coordinació).
Pierre Vilar: història total, història en construcció
Publicacions Universitat de València
Editorial Universitat de Granada
Universitat de Girona
Presentació de Maurice Aymard
Pierre Vilar i la història de Catalunya Joaquim Albareda, Rosa Congost, Eulàlia Duran, Gaspar Feliu i Monfort, Roberto Fernández, Llorenç Ferrer, Josep Fontana, Eva Serra i Puig, Francesc Valls
Pierre Vilar i la història de Catalunya
Editorial Base. Barcelona. 2006.

Sumari
Presentació. Rosa Congost
I. Semblança biogràfica. Eulàlia Duran
II. La història, raonada, en construcció. Rosa Congost
III. La baixa edat mitjana. Gaspar Feliu i Montfort
IV. La Catalunya dels Àustries. Eva Serra i Puig
V. La Catalunya del segle XVIII
1. Agricultura i agricultors. Llorenç Ferrer.
2. Comerç i comerciants. Roberto Fernández
3. Indústria i industrials. Francesc Valls
4. La vida política. Joaquim Albareda.
VI. Epíleg. Pierre Vilar, historiador de Catalunya. Josep Fontana
Lliçó inaugural de la Dra. Rosa Congost a l'acte d'inauguració del curs 2003-04 de la Universitat de Girona Consell Social
Ensenyar a pensar històricament. El llegat de Pierre Vilar
Universitat de Girona. Octubre 2003.
Lliçó inaugural de la Dra. Rosa Congost a l'acte d'inauguració del curs 2003-04 de la Universitat de Girona
Pdf Text de la conferència